06.12.2022

Условия за употреба

Palo ЕООД ( "компанията"), която е създала уебсайт www.palo.bg, предлага услугите си при следните условия за употреба, които се иска посетителя/потребителя да прочете внимателно и само при условие че приема, да посещава и използва страниците и услугите на www.palo. bg. Поради това използването на уебсайта предполага пълното и безусловно приемане от страна на посетителя/ползвателя на общите условия. Интелектуална собственост Цялото съдържание на уебсайта, включително, но не само материалните, услуги софтуер, изображения, графики, текстове и всички файлове, които са на място, с изключение на изрично признати права на другите, са интелектуална собственост на "компанията" и се регулират от национални и международни закони, и договори за интелектуална собственост. Без предварително писмено съгласие на "компанията" възпроизвеждане, копиране, преиздаване, модификация, пренос, превод, преработка, обработка или друга промяна на материали, услуги или софтуер, който се намират в сайта са строго забранени. По изключение, индивидуалното съхранение и копирате на части от материала в персонален компютър на потребителя/посетител за лична и некомерсиална употреба са позволени. За каквото и да е друго в уебсайта под регистрирана търговска марка, търговско наименование или интелектуална собственост на трета страна, отговорността се носи от последната. Вие се съгласявате, че "услугата" е събрана, подготвена, избрана и подредена от "компанията" и други информационни ресурси чрез прилагането на методи и формули, разработени и изпълнени със значителен разход на време, усилия и пари и представлява ценна интелектуална собственост и индустриална тайна на "компанията" и други компании, с които "компанията" сътрудничи за обогатяване на съдържанието на уебсайта. Условия за употреба Забранено е използването на този сайт за незаконни цели, или по някакъв начин противоречен на закона и морала, или по начин, несъвместим с тези условия. В горната забрана се включва, без ограничение, използването на уебсайта по начин, който нарушава правата на другите, ограничива или предотвратява използването на уебсайта от трети лица, всяко неправомерно поведение, което нарушава правото на личен живот или публикува лични данни на трети лица, предаване на нецензурно или обидно съдържание, предаване на материали съдържащи вируси или други вредни програми, предаване на материали защитени с авторски права, опит за спиране на процеса на идентификация на потребителя и общо мерките за сигурност на място и т.н.. Също така, "компанията" не носи никаква отговорност за достъп чрез интернет на информация, стоки и услуги, които може да противоречи на закона или моралар или са неподходящи или неподходящи за определени категории лица (напр. непълнолетни). "Компанията" не носи отговорност в случай на уведомление от страна на посетителя/потребителя, към трети лица на лични данни или други данни, необходими за извършване на транзакции чрез интернет. Съдържание на други уебсайтове "Компанията" не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, стоки или услуги, които уебсайтът посочва чрез връзки (линкове), и не се гарантира наличността или безопасността им. За всеки проблем, който може да възникне, когато посещавате горните уебсайтове, отговорността носат единствените бенефициенти. Препращането към други уебсайтове се предоставя само за удобство на посетителя/потребителя и не означава или предполага никаква форма на ангажимент или гаранция. Повторното използване и/или разкриване на лична информация на посетителите/потребителите към трети лица не е отговорност на "компанията", както и в случай на пряко уведомление от посетителите/потребителите на трети лица, на лични данни, "компанията" не носи никаква отговорност , по отношение на използването им от тези трети страни. Съобщения и публични дискусии на потребителите Посетителите/потребителите на сайта имат възможност да въведът свои собствени съобщения (коментари) и да участват в дискусии, които са създадени от други. От посетителите/потребителите се изисква да спазват правилата за добро поведение и да не показват съобщения с незаконно и неетично съдържание. В случай на нарушение на горните условия компанията може да премести или изтрие това съобщение или дори сметката на потребителя, който го е създал. Посетителите/потребителите запазват авторското право на съобщенията си докато "компанията" не приема нито подкрепя становищата, идеи или концепции които изразяват. Това означава, че посетителят/потребителят е единствено отговорен за съдържанието, публикуването, изпращането на съобщенията си. Сайтът, поради размера на входящите/изпратените данни, не е технически възможно да контролира цялото съдържание, предоставено от посетителите/потребителите на уебсайта и, следователно, не може да гарантира точността, целостта, легитимността или качеството на такова съдържание. Индикативно и не ограничително, потребителите не могат да използват публични дискусии за: а. Прехвърляне, публикуване, или пращане на съдържание, което е незаконно, вредно, подвеждащо, заплашително, оскърбително, престъпно, вулгарно, насилствено, обидно, расистко, в нарушение на личността и друга лична информация, омразно и т.н.. б. Повреда на непълнолетни по какъвто и да е начин. в. Имитация на юридическо или физическо лице, или невярно изявление за самоличността на потребителя/члена, или заблуждаващо изявление относно отношението и/или сътрудничеството на потребителя/члена с друго юридическо или физическо лице. гл Фалшифициране или друга промяна на идентификационните номера на потребителя/члена с цел заблуждаване на произхода на съдържанието, предавано чрез форумните услуги. д. Прехвърляне, публикуване, пращане или полза на друг метод за инсталиране на софтуер или съдържание от всякакъв формат (текстови, графични, аудио, видео), който нарушава правото на интелектуална собственост. е. Прехвърляне, публикуване, пращане или полза на друг метод, за инсталиране на някоя нежелана реклама или друго съдържание, което популяризира продукти или услуги или уебсайтове на трети страни, изпращане на нежелана поща на имейл адреса на клиента, и всяка друга форма на нежелано съдържание. ж. Тормоз по какъвто и да е начин на личния живот и индивидуалните и социални права на други потребители/членове. Отказ и ограничаване на отговорността Информацията, съдържаща се в сайта която се отнася към "компанията", своите клиенти и предоставянето на услуги са предоставени без никаква пряка или косвена гаранция, без ограничение, включително за продаваемост, пригодност и качество. Посетителят/потребителят използва уебсайта с собствена отговорност. "Компанията" се стреми да осигури високо качество на услугите, но по никакъв начин не гарантира непрекъснато и без грешки предоставяне на посочените услуги и съдържание, липсата на "вируси" или който и да е файлов формат, който може да доведе до увреждане, и пълната функционалност, точност и надеждност на предоставения хардуер. "Компанията" при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени щети на посетителя/потребителя, произтичащи от използването на уебайта. Всяка информация съдържаща се в сайта във връзка с описанието на стоки и услуги, доставени на "компанията" от съответните доставчици на стоки и услуги, които носят пълна отговорност за спазване на всички съответни закони и регламенти (включително без ограничение на процесуалните разпоредби, защитата на интелектуална или индустриална собственост и защитата на потребителите). "Компанията" се ограничава до тяхното излъчване чрез уебсайта и не носи никаква отговорност. "Компанията" не носи отговорност по отношение на валидността или изпълнението от страна на всеки купувач (потребител) или продавач на задълженията, произтичащи от договори за закупуване или отдаване под наем на стоки и услуги, които могат да бъдат сключени чрез уебсайта, включително, но не само, изпълнение на задължение за доставка или плащане или отговорност на продавача за действителни или юридически дефекти в продадените стоки или услуги или за нарушаване на разпоредбите за защита на потребителите.. Всички съответни права и задължения се отнасят изключително до съответния купувач (потребител) и продавач, които носят пълната отговорност. "Компанията" не предоставя никаква увереност относно надеждността или платежоспособността на купувача (потребителя) или продавача, способността да сключва или изпълнява договора за продажба или лизинг, качеството, количеството и вида на съответните стоки или услуги, или разумността на съответната цена. Старт/Спиране на "Услугата" "Компанията" може по всяко време и без предизвестие, да прекрати или да спре действието на уебсайта, или предоставянето на стоки и услуги, или да промени характера и съдържанието. Също така, предоставянето на тези стоки и услуги може да бъде прекъснато, спряно или да бъде затруднено, временно или постоянно, в резултат на събития, които са извън контрола или независими от волята на "компанията". "Компанията" не носи отговорност за съответни щети на посетителя/потребителя. Използване на "бисквитките" "Компанията" може да използва "бисквитки", за да събира информация, която увеличава използваемостта на услугата и улеснява посетителя/потребителя. Ако посетителя/потребителя пожелае, той може да изключи или деактивира "бисквитките", в съответствие с инструкциите на помощните екрани или ръководството за услуги. Приложимо право и други условия Настоящите Условия за ползване и всички изменения към тях, се уреждат от разпоредбите на директивите и регламентите на европейското право и съответните международни разпоредби и тълкуват в съответствие с правилата на добросъвестността и на морала. Всеки спор, който може да възникне във връзка с настоящите Условия за ползване, компетентен е софийският районен съд. Ако спорът се счита за невалиден или анулиран, той автоматично спира да бъде валиден, без да се засяга валидността на другите условия. "Компанията" си запазва правото по всяко време и по свое усмотрение да променя тези Условия за ползване. Всяко изменение ще бъде направено само в писмен вид и веднага ще бъде включено в този текст, с грижата на "компанията". Посетителят/потребителят трябва да бъде надлежно информиран. От продължаващото използване на сайта се приемат всякакви изменения.

×
Последете Palo в Facebook