06.12.2022

  • Общият индекс на цените на производител в промишлеността се увеличава с 8.7% през август 2022 г. спрямо предходния месец и с 50.3% на годишна база.

  • Спрямо август 2021 година ръст на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (със 130.6%), преработващата промишленост (с 22.7%) и в добивната промишленост (с 9%).

30/09/22 12:03

Цените на едро в промишлеността с ръст от над 50% на годишна база

Общият индекс на цените на производител в промишлеността се увеличава с 8.7% през август 2022 г. спрямо предходния месец и с 50.3% на годишна база. Това показват данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец значителен ръст на цените е регистриран...

Profit ·

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook