28.11.2021

  • „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) е отворен.

  • Общият размер на бюджета, предвиден по процедурата, е в размер на над 387 млн.лева, а проектните предложения могат да бъдат подавани до 17.30 часа на 25.02.2022 г.

17/10/21 13:01

Отворен е приемът по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) е отворен. Общият размер на бюджета, предвиден по процедурата, е в размер...

Blagoevgrad utre ·

Отворен е приемът по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Blagoevgrad utre

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook