17.10.2021

  • Целевата група е голяма и в нея попадат хора, които не са обхванати от други проекти за помощ и подпомагане, уточни директорът на „Социално подпомагане“ към община Благоевград – Емилия Халилова.

  • „Патронажна грижа +“ ще действа една година и в него ще работят 17 души.

  • Всеки, който е „първи по право“, ще бъде включен сред тези 127 бройки.

  • Грижата е двучасова в дома на съответното лице, което стига да има медицински документи, доказващ неговата неспособност да се обслужва или ТЕЛК, ще получи помощ.

16/09/21 14:55

Нов социален проект осигурява 17 работни места в Благоевград и грижа за 127 души

„Патронажна грижа +“ ще действа една година Нов социален проект стартира в община Благоевград. „Патронажна грижа +“ ще действа една година и в него ще работят 17 души. Те ще осигурят грижи за 127 души в нужда. Целевата група е голяма и в нея попадат хора, които не...

infomreja ·

Нов социален проект осигурява 17 работни места в Благоевград и грижа за 127 души

infomreja

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook