17.10.2021

  • Откриването на ловния сезон 2021/2022 г. на местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня ще бъде на 2 октомври 2021 г. (събота).

  • Ловните излети ще протичат при строго спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност и противопожарните изисквания.

  • И тази година през първите четири ловни излети, ловците ще попълват формуляри за събиране на данни, свързани с Методиката за мониторинг на запаса на дивата свиня.

  • Резултатите от данните ще бъдат използвани за определянето на запаса на вида в отделните региони и общо за сраната.

16/09/21 14:21

КЛЮЧОВИ ДУМИ

На 2 октомври се открива груповият лов на диви прасета 0

Откриването на ловния сезон 2021/2022 г. на местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня ще бъде на 2 октомври 2021 г. (събота). Ловните излети ще протичат при строго спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение,...

Econ ·

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook