28.11.2021

С ЕДИН ПОГЛЕД

  • Въпреки пандемията, локдауните, развитието на модерните технологии за безкасови дистанционни плащания, левовите банкноти в обращение нарастват - и то в дела на големите номинали - тези от 50 лева и 100 лева.

  • През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-малко както в процентно отношение (8.6%), така и като абсолютна стойност (1578.5млн.лв.), пише в съобщението на БНБ.

  • Запазва се тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в налично паричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева).

  • Според анализа на БНБ за периода юли - септември 2021 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 134 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение.

28/10/21 16:22

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Статистика от БНБ

Въпреки пандемията, локдауните, развитието на модерните технологии за безкасови дистанционни плащания, левовите банкноти в обръщение нарастват и то в дела на големите номинали - тези от 50 лева и 100 лева. Поне такова впечатление оставят данните в отчета на БНБ за емисионно...

Fakti ·

Статистика от БНБ

Fakti

Коя е най-ползваната банкнота у нас?

Въпреки пандемията, локдауните, развитието на модерните технологии за безкасови дистанционни плащания, левовите банкноти в обращение нарастват - и то в дела на големите номинали - тези от 50 лева и 100 лева. Поне такова впечатление оставят данните в отчета на БНБ за емисионно...

Money Bg ·

Петдесетолевката е най-използвана банкнота у нас

Въпреки пандемията, локдауните, развитието на модерните технологии за безкасови дистанционни плащания, левовите банкноти в обръщение нарастват и то в дела на големите номинали - тези от 50 лева и 100 лева. Поне такова впечатление оставят данните в отчета на БНБ за емисионно...

News BG ·

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook