20.06.2019

  • Това сочат данните на Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”.

  • Общият брой на студентите в тях през учебната 2018/2019 година, включващ записаните в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”), възлиза на 17018.

  • Преподавателите във висшите училища в областта през 2018/2019 учебна година са 1087, като на основна работа са 82.3% от тях.

  • Докторантите в областта към 31.12.2018 г. са519 и се увеличават с 2.2% спрямо 2017 година.

25/05/19 14:01

17 018 души учат в трите висши училища във Велико Търново

В област Велико Търново функционират три висши училища. Общият брой на студентите в тях през учебната 2018/2019 година, включващ записаните в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”), възлиза на 17 018. Това сочат данните на Отдел...

Velikotarnovo Utre ·

17 018 души учат в трите висши училища във Велико Търново

Velikotarnovo Utre

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook