06.04.2020

С ЕДИН ПОГЛЕД

  • Актът за встъпване беше подписан днес /23.03.2020г./в присъствието на Христо Христов - административен ръководител и окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Велико Търново.. Прокурор Цани Попов има 22 години юридически стаж.

  • Той е назначен на длъжността от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с единодушно решение, по предложение на окръжния прокурор Христо Христов.

  • В Прокуратурата на Република България започва работа през 1997 г. като прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица, като през 2009 г. е командирован на длъжност „прокурор в ОП- В. Търново“.

  • През 2016 г., със Заповед на Главен прокурор на Р България е поощрен с отличие „Служебна благодарност“ и грамота, и с предметна награда.

23/03/20 13:54

Цани Попов встъпи в длъжност като заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Прокурор Цани Попов встъпи в длъжност като заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Той е назначен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с единодушно решение, по предложение на окръжния прокурор Христо Христов. Актът за встъпване беше...

Trud ·

Цани Попов встъпи в длъжност заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Прокурор Цани Попов встъпи в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна  прокуратура – Велико Търново. Той е назначен на длъжността от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с единодушно решение, по предложение на...

Velikotarnovo Utre ·

Цани Попов встъпи в длъжност заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Velikotarnovo Utre

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook