12.07.2020

  • През същия период най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 609 лв., следват наетите в икономически дейности „Административни и спомагателни дейности” - 650 лв.и „Строителство“ – 743 лв.

  • С най-висока средна месечназаплатае област София (столица) - 1729 лв., следвана от София област - 1197 лв., област Враца - 1183 лв.и област Стара Загора с 1164 лева.

  • В сравнение с предходното тримесечие средната работназаплатав обществения сектор на областта се увеличава със 77 лв.или 7.2%, а в частния нараства с 35 лева или 3.6%.

  • Работещите в преработващата промишленост (23 600) представляват 82% от наетите в сектор „Индустрия”.

25/08/19 14:18

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Русенска област заема девето място по парична оценка на труда в страната

Средната работна заплата в област Русе е 1032 лв. и е с 22,1% по-ниска от средната за страната, която е 1260 лв., съобщават от НСИ. Данните за второто тримесечие на 2019 г. за средната брутна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе...

Actualno ·

Русенска област заема девето място по парична оценка на труда в страната

Actualno

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook