11.12.2019

С ЕДИН ПОГЛЕД

  • Резултатите от първото 24-часово измерване на качеството на въздуха от мобилната автоматична станция, поставена в село Шишманци заради пожара в депото за неопасни отпадъци, показват превишение на средноденонощните стойности на фини прахови частици (ФПЧ10).

  • При останалите показатели няма превишения и са доста под допустимите.

  • Данните сочат 59 µg/m3 при алармен праг 50 µg/m3.

  • Днес при проверка на „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци РИОСВ – Пловдив състави предписания за предотвратяване риска от бъдещи пожари.

14/08/19 18:24

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Има превишения на фини прахови частици от пожара на депото край Шишманци

РИОСВ - Пловдив установи във въздуха превишения на фини прахови частици /ФПЧ10/ от пожара на депото край пловдивското село Шишманциь съобщи БТА. Резултатите от първото 24-часово измерване на качеството на въздуха от мобилната автоматична станция, поставена в село Шишманци...

24 chasa Bg ·

Има превишения на фини прахови частици от пожара на депото край Шишманци

24 chasa Bg

РИОСВ откри замърсяване на въздуха в Шишманци

Резултатите от първото 24-часово измерване на качеството на въздуха от мобилната автоматична станция, поставена в село Шишманци заради пожара в депото за неопасни отпадъци, показват превишение на средноденонощните стойности на фини прахови частици (ФПЧ10). Данните сочат...

Plovdiv Online ·

Установиха превишения на фините прахови частици от пожара на депото в Шишманци

Резултатите от първото 24-часово измерване на качеството на въздуха от мобилната автоматична станция, поставена в село Шишманци заради пожара в депото за неопасни отпадъци, показват превишение на средноденонощните стойности на фини прахови частици (ФПЧ10). Данните сочат...

Trud ·

РИОСВ отчете завишение на фините праховите частици край Шишманци

Резултатите от първото 24-часово измерване на качеството на въздуха от мобилната автоматична станция, поставена в село Шишманци заради пожара в депото за неопасни отпадъци, показват превишение на средноденонощните стойности на фини прахови частици. Данните сочат 59 µg/m3...

BNR BG ·

РИОСВ отчете завишение на фините праховите частици край Шишманци

BNR BG

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook