23.01.2020

С ЕДИН ПОГЛЕД

  • Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2019 г., изготвена в изпълнение на чл.

  • Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 622,4 млн.лв.

  • По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец юни 2019 г. е положително в размер на 3 225,0 млн.лв.

  • Това е и причината приходите за периода традиционно да надвишават 50 на сто от годишния план.

13/08/19 15:43

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 11,7 млрд. лв.

Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2019 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните...

Actualno ·

Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 11,7 млрд. лв.

Actualno

Салдото по консолидираната фискална програма за първите 6 месеца на 2019 г. е 3 225,0 млн. лева

Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2019 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните...

24 chasa Bg ·

Салдото по консолидираната фискална програма за първите 6 месеца на 2019 г. е 3 225,0 млн. лева

24 chasa Bg

Салдото по консолидираната фискална програма към края на първото полугодие на 2019 г. е положително в размер на 3 225,0 млн. лв.

София. Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2019 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните...

Focus News BG ·

Салдото по консолидираната фискална програма към края на първото полугодие на 2019 г. е положително в размер на 3 225,0 млн. лв.

Focus News BG

Вижте какво реши Министерски съвет днес, 13 август 2019 г.

Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на икономиката Правителството прие проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер в размер на 12 140 400 лв. по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за Държавно предприятие...

Trud ·

Вижте какво реши Министерски съвет днес, 13 август 2019 г.

Φωτογραφία αρχείου

Вижте какво реши Министерският съвет днес

Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на икономиката Правителството прие проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер в размер на 12 140 400 лв. по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за Държавно предприятие...

24 chasa Bg ·

Вижте какво реши Министерският съвет днес

24 chasa Bg

Вижте важните решения на Министерския съвет

Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на икономиката Правителството прие проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер в размер на 12 140 400 лв. по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за Държавно предприятие...

PIK Bg ·

Вижте важните решения на Министерския съвет

PIK Bg

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook