28.03.2020

  • Министерският съвет прие постановление на Министерския съвет за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година.

  • Нейното ефективно и последователно прилагане е част от грижата за развитието на духовния, творческия и физическия потенциал на младите хора в България.

  • Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2020 година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения.

26/03/20 07:08

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Приета е Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 година

Министерският съвет прие постановление на Министерския съвет за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година. С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване...

Pleven Utre ·

Приета е Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 година

Pleven Utre

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook