12.07.2020

  • Печалбата на банковата система към 30 април 2020-а е 356 млн.лв., или с 98 млн.лв.по-малко от реализираната за същия период на 2019 година.

  • Според официалните данни, публикувани от БНБ,основната причина за това намаление са значителното увеличение - с 81 млн.лева на годишна база, на разходите за провизии (т.нар.обезценки).

  • Другият фактор е повишаването на разходитеза издръжка с близо 14 млн.лева.

  • Активите на банковата система, според БНБ, продължават да се повишават и през априлпоради растежа на депозитите и на балансовия собствен капитал.

01/06/20 09:26

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Печалбата на банките намалява с почти 100 милиона лева към края на април

Печалбата на банковата система към 30 април 2020-а е 356 млн. лв., или с 98 млн. лв. по-малко от реализираната за същия период на 2019 година. Според официалните данни, публикувани от БНБ, основната причина за това намаление са значителното увеличение - с 81 млн. лева на...

Money Bg ·

Печалбата на банките намалява с почти 100 милиона лева към края на април

Φωτογραφία αρχείου

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook