07.07.2020

  • Петрокелтик Сарл държи концесия за добив на природен газ от три блока в шелфа на Черно море – „Галата“ и „Каварна“.

  • Посочва се още, че „Дексиа България“ ООД е коректен, надежден и добросъвестен партньор на Петрокелтик Сарл.

  • „Дексиа България“ ООД е един от първите търговци на природен газ в България, осъществяващ дейност и в страните от региона.

  • Това прессъобщение е част от извънсъдебното споразумение между двете дружества за уреждане на търговския спор между тях.

30/06/20 09:00

КЛЮЧОВИ ДУМИ

„Петрокелтик С.А.Р.Л. възобнови отношенията си с „Дексиа България“ ООД

Петрокелтик Сарл държи концесия за добив на природен газ от три блока в шелфа на Черно море – „Галата“ и „Каварна“. На 13.11.2017 г. Петрокелтик Сарл публикува на своята уеб страница прессъобщение, че прекратява търговските си взаимоотношения с „Дексиа България“ ООД поради...

24 chasa Bg ·

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook