06.06.2020

  • Зелени Балкани е национална, неправителствена, природозащитна организация, работеща вече над 30 години в сферата на опазването на редки и застрашени видове и техните местообитания.

  • Ето защо екипът е стартирал дейности по възстановяването на белоглавия и черния лешояди като гнездящи в райoните на Сливен, Котел, Враца, Кресна, Благоевград и Ивайловград.

  • Той е символ на българската природозащита, но поради човешките дейности е изчезнал през 60-те години от България и Балканския полуостров.

  • От самото създаване една от основните цели на организацията е брадатият лешояд да бъде върнат отново в списъка на гнездящите птици в България.

29/03/20 14:34

Онлайн викторина търси знанията на децата за "Лешоядите – санитари на природата“

"Зелени Балкани" е национална, неправителствена, природозащитна организация, работеща вече над 30 години в сферата на опазването на редки и застрашени видове и техните местообитания. От самото създаване една от основните цели на организацията е брадатият лешояд да бъде...

Blagoevgrad utre ·

Онлайн викторина търси знанията на децата за "Лешоядите – санитари на природата“

Blagoevgrad utre

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook