26.02.2020

  • Одитният доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета на БНБ през 2018-а показва сериозни спестявания най-вече на инвестиционните разходи.

  • Изразходваните средства са за инвестиционен проект Проектиране и строителство на Касов и информационен център (КИЦ) гр.

  • Пловдив и включват разходи за проектиране, озеленяване, оценка на съгласуваност между технически проекти и оценка за съотвествие на техническия проект, за такси и услуги във връзка с процедурите по издаване на разрешение за строеж.

  • Сред основните причини за нереализираните разходи са: неизразходвани средства за обществени поръчки, нестартирали или неприключили през 2018 г., свързани с неприключил процес на изготвяне на техническа документация за сградата на БНБ на пл.

11/09/19 15:06

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Най-големите инвестиционни разходи на БНБ през 2018-а са за информационни системи

Одитният доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета на БНБ през 2018-а показва сериозни спестявания най-вече на инвестиционните разходи. В него се констатира, че разходите по Раздел II "Инвестиционна програма" от бюджета на БНБ за 2018 г. са на обща стойност 7...

News BG ·

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook