15.11.2019

  • Експерти на РИОСВ - Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район и Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция „Околна среда в Пазарджик провериха сигнал за мъртва риба в река Луда Яна.

  • Незабавно е сформиран екип, който извърши проверка по сигнала от тел.

  • 112, че водата в коритото на реката при село Росен е оцветена в бяло и по течението й има мъртва риба.

  • Установен е причинителят на замърсяването - нерегламентирано изтичане на отпадъчни води от рудник „Цар Асен.

12/07/19 00:45

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Мъртва риба изплува в приток на Марица

Експерти на РИОСВ - Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" и Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция „Околна среда" в Пазарджик провериха сигнал за мъртва риба в река Луда Яна. Незабавно е сформиран екип, който извърши проверка по сигнала от тел....

PIK Bg ·

Мъртва риба изплува в приток на Марица

PIK Bg

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook