04.07.2022

  • Съществуващото към момента територияално звено във Варна ( за Изпълнителна агенция „Морска администрация“) и клон – териоториално поделение в Бургас ( за Изпълнителна агенция „Морска администрация“) ще поемат и функциите на централни управления.

  • Вътрешната структура и разпределение на функциите ще бъдат предмет на съответните промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и в правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

  • Целта на предлаганите изменения е децентрализация на държавните функции във водния транспорт, става ясно от проекта.

23/06/22 09:04

Местят Морска администрация във Варна, а ДППИ в Бургас

С Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на Търговското корабоплаване, публикуван за обществено обсъждане, се прави предложение за промяна седалищата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, установи...

Gramofona ·

Местят Морска администрация във Варна, а ДППИ в Бургас

Gramofona

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook