07.03.2021

  • Динко Войнов, началник на отдел „Инвеститорски контрол“, огледа две от завършени вече улици – „Хемус“ и „Тервел“ и проследи текущата работа по ул.

  • Дейностите по реконструкция на улиците са резултат от последователната политика на общината, насочена към запазване на автентичния облик на Стария Несебър и създаване на градска среда, хармонизираща със статута му на световна ценност.

  • В следващ етап ще започне реконструкцията на „Мена“ и „Рибарска“, а по-късно и на „Месамбрия“-частично.

  • Община Несебър и ресорните звена ще продължават да работят за постигне на по-привлекателна и автентична среда в древния град.

18/01/21 14:27

Кметът на Несебър инспектира мащабната реконструкция на улиците в Стария град

Кметът на Несебър Николай Димитров лично инспектира дейностите по мащабната реконструкция на уличната мрежа в Стария град, която се осъществява с европейски средства, спечелени от местната администрация от „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.“, съвместно с...

24 chasa Bg ·

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook