04.07.2022

  • Балканска пъстърва беше разселена в планинските реки на територията на ДГС Сливен, ДГС Стара река – Кипилово, ДГС Твърдица, ДГС Гурково, ДГС Мъглиж, ДГС Казанлък и ДЛС Мазалат.

  • Зарибителният материал от балканска пъстърва е произведен в пъстървово стопанство „Тошков чарк”.

  • Зарибяването се извършва при различни условия, които да гарантират най-добри резултати.

  • Транспортира се при специални условия, като се осигурява необходимото количество кислород и е придружен с ветеринарномедицински сертификат и документ за произход.

23/06/22 12:51

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Зарибяват планински реки с пъстърва

Балканска пъстърва беше разселена в планинските реки на територията на ДГС Сливен, ДГС Стара река – Кипилово, ДГС Твърдица, ДГС Гурково, ДГС Мъглиж, ДГС Казанлък и ДЛС Мазалат. Зарибяването се извършва при различни условия, които да гарантират най-добри резултати. Зарибителният...

Gramofona ·

Зарибяват планински реки с пъстърва

Gramofona

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook