21.05.2019

  • Това се случи по предложение на председателя на Правна комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов.

  • Измененията прецизират текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните, както и основанията за недействителност на концесионния договор.. Някои от текстовете са свързани с обявлението за провеждане на повторна процедура.

  • Според Кирилов с това би могло да се справи Административния съд.

  • Законодателят предвижда независимо дали концесията е със или без трансграничен интерес, да се попълва електронен формуляр, публикуван на интернет страницата на националния концесионен регистър.

15/03/19 01:57

Законът за концесиите мина на второ четене (ОБЗОР)

София. Парламентът прие окончателни промени в Закона за концесиите, улесняващи концесията на летище „София“. Измененията бяха внесени от Министерски съвет. Те са свързани с концесии, при които ще бъдат заложени изисквания за големи по размер инвестиции в публична инфраструктура,...

Focus News BG ·

Законът за концесиите мина на второ четене (ОБЗОР)

Focus News BG

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook