07.12.2019

  • Две жалби са подадени в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу обществената поръчка на Министерството на здравеопазването за изграждане на педиатрична болница.

  • Жалбите са срещу решението на здравното министерство за „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“.

  • Втората жалба е от Камарата на архитектите в България и към нея има искане за временна мярка за спиране на процедурата.

  • И двете са входирани на 6 август, видно е от сайта на КЗК.

07/08/19 15:57

Жалби атакуват търга за детската болница

Две жалби са подадени в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу обществената поръчка на Министерството на здравеопазването за изграждане на педиатрична болница. Жалбите са срещу решението на здравното министерство за „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг...

Investor ·

Жалби атакуват търга за детската болница

Investor

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook