24.01.2020

  • Любен Тотев–председател на Съвета на ректорите и ректор на Минно-геоложкия университет, коментира в положителна светлина проектопостановлението на Министерския съвет, отнасящо се до държавните висши училища: Ние одобряваме, дори казвам, че малко позакъсня.

  • Решенията за създаване на търговските дружества или за участието на висшите училища в капитала на такива ще се вземат от Академическите съвети на университетите.

  • Предметът на дейност на фирмите може да е в три направления–изследване, реализация и развитие на научни разработки, внедряване и продажба на такива и посредничество при трансфера на технологии между технологични центрове и технологични паркове.

  • Подчертава се, че учебните заведения могат да създават фирми само за стопанската реализация на резултати от извършените научни изследвания и създадените обекти на интелектуална собственост.

14/08/19 15:47

Държавните висши училища ще могат да създават търговски дружества

Държавните висши училища ще могат да създават търговски дружества или да участват в капитала на такива с цел да печелят от научната си дейност, предвижда проектопостановление на Министерския съвет, внесено за обществено обсъждане от министъра на образованието и науката Красимир...

BNR BG ·

Държавните висши училища ще могат да създават търговски дружества

BNR BG

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook