02.12.2022

  • Турското население живее в по-голямата си част в селата, и то главно в пет области – Кърджали, Разград, Търговище, Силистра и Шумен.

  • Според последното преброяване са се увеличили дяловете на хората, които не са пожелали да се определят по етнос, и на тези, които са посочили, че са друг етнос.

  • Делът на ромското население от 4,4% и на практика не се е променил особено още от 1900 г. насам, когато пак е бил толкова.

  • Нарастване на дела на циганите у нас има само в годините на социализма, но после отново намалява до сегашния си дял.

24/11/22 16:49

Делът на ромското население у нас е намалял с половин процентен пункт, турската етническа група е 508 378 граждани 0

За последните 10 години преди преброяването от септември 2021 г. и предходното през 2011 г. делът на ромското население у нас е намалял с половин процентен пункт - до 4,4% и като роми сега се самоопределят 266 720 български граждани. Турската етническа група е 508 378 граждани....

Econ ·

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook