05.06.2020

  • Във всички автосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми гражданите могат да предават стари и излезли от употреба гуми, напомнят от Община Шумен.

  • Лицата, които извършват продажба или смяна на гуми нямат право да отказват да ги приемат.

  • Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция Фокус!

  • Санкцията за изхвърляне на стари гуми на нерегламентирани места е от 300 до 1000 лв., а за изгаряне – от 2000 до 5000 лв.

08/11/19 20:52

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Във всички автосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми в Шумен гражданите могат да предават стари и излезли от употреба гуми

Шумен. Във всички автосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми гражданите могат да предават стари и излезли от употреба гуми, напомнят от Община Шумен. Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета от Министерския съвет, търговците...

Focus News BG ·

Във всички автосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми в Шумен гражданите могат да предават стари и излезли от употреба гуми

Focus News BG

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook