08.12.2019

  • Правителството одобри отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост за държавна нужда за изграждането на пътен надлез на жп участъка Пловдив - Бургас, в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас.

  • Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

  • Имотите се намират село Млекарево, община Нова Загора; село Нареченски бани, община Асеновград и село Раково, община Сливен.

  • Решението може да се обжалва пред Административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

18/07/19 06:32

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Варна получава държавни имоти

Правителството одобри отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост за държавна нужда за изграждането на пътен надлез на жп участъка Пловдив - Бургас, в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас. Средствата за обезщетяване на собствениците,...

Fakti ·

Варна получава държавни имоти

Fakti

Свързани теми

×
Последете Palo в Facebook